Brexit a Status Osoby Osiedlonej w Wielkiej Brytanii

Brexit a Status Osoby Osiedlonej w Wielkiej Brytanii

W związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zakończeniem okresu przejściowego 1 stycznia 2021 r. w życie weszły istotne zmiany, w tym m.in. w systemie imigracyjnym Wielkiej Brytanii i sposobie przewozu towarów między Wielką Brytanią i UE. W celu legalnego przebywania na terenie Wielkiej Brytanii przez dłuższy okres czasu konieczne będzie posiadanie statusu osiedlonego, statusu tymczasowo osiedlonego lub wizy.

 24 grudnia 2020 r. Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo wynegocjowały umowę o handlu i współpracy - Trade and Cooperation Agreement (TCA). Zawarcie umowy oznacza, że w obrocie gospodarczym nie będą obowiązywały cła i ograniczenia ilościowe, pomimo opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku i unii celnej. W umowie uregulowane zostały kwestie wykonywania przewozów w transporcie drogowym, lotniczym i morskim.