Aplikacja dla dzieci - status osoby osiedlonej

Aplikacja dla dzieci - status osoby osiedlonej

Settled Status UK dla dziecka

Każde dziecko musi mieć własną aplikację. Możesz to zrobić jako rodzic lub opiekun ale dziecko ma też możliowść aplikować samo. 

Twoje dziecko kwalifikuje się do statusu osiedleńca lub wstępnego osiedleńca, jeśli ma mniej niż 21 lat i:

  • jest obywatelem UE, EOG lub Szwajcarii
  • nie jesteś obywatelem UE, EOG ani Szwajcarii, ale twój partner lub małżonek jest
  • EOG obejmuje kraje UE, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię.

Jeśli Twoje dziecko urodziło się w Wielkiej Brytanii, ale nie jest obywatelem Wielkiej Brytanii, nadal będzie musiało złożyć wniosek. Jeśli nie masz pewności, możesz sprawdzić, czy są obywatelami Wielkiej Brytanii.

Informacje ze strony rządowej GOV.UK  - apply settled status for child. Kiedy aplikujesz o status osoby osiedlonej dla własnego dziecka możesz to „połączyć” z własnym podaniem. Oznacza to, że jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Twoje dziecko uzyska taki sam status jak Ty

Pamiętaj - pierw ty aplikujesz, potem możesz robić to w imieniu dziecka lub dziecko samodzielnie może aplikować. Musisz mieć już wcześniej nadany numer aplikacji - tak zwany sponosr's number!  Musisz mieć paszport dziecka i akt urodzenia. 

Na poniższym filmie wideo wznajdziesz wskazówki jak aplikować o status osiedleńczy dla własnego dziecka.


Aby to zrobić, wybierz opcję składania wniosku „używając miejsca zamieszkania rodzica”, a następnie wprowadź numer wniosku.

Będziesz musiał to zrobić dla każdego dziecka, o które się ubiegasz.

Możesz użyć własnego adresu e-mail w aplikacji, jeśli Twoje dziecko go nie posiada.

Możesz ubiegać się o swoje dziecko w dowolnym momencie po złożeniu własnego wniosku - nie musisz czekać na decyzję. Pamiętaj by jako rodzic pierwszy zrobić status.

Jakiego dowodu potrzebujesz

  • Podczas składania wniosku będziesz potrzebować dowodu pokrewieństwa z dzieckiem ( akt urodzenia)
  • Musisz też udowodnić tożsamość swojego dziecka  (paszport dziecka)

 

Wraz z wnioskiem nie musisz przedstawiać dowodu zamieszkania dziecka w Wielkiej Brytanii. Jednak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych może poprosić Cię o dowód zamieszkania przed podjęciem decyzji.

Jeśli nie kwalifikujesz się do udziału w programie, ale Twoje dziecko jest w UK, nadal możesz się o ubiegać w jego imieniu o status osoby osiedlonej. Na przykład, jeśli dzieci mieszkają w Wielkiej Brytanii, a Ty nie.

Musisz przedstawić dowód:

  • tożsamości Twojego dziecka
  • miejsca zamieszkania Twojego dziecka w Wielkiej Brytanii
  • że Twoje dziecko ma 5 lat ciągłego pobytu w Wielkiej Brytanii

 

Jeśli Twoje dziecko nie ma 5 lat ciągłego pobytu

  • Jeśli Twoje dziecko nie będzie miało 5-letniego ciągłego pobytu w momencie składania wniosku, zwykle otrzyma status wstępnego osiedlenia. Dzieco musi mieszkać w UK conajmniej do 31 Grudnia 2020.

Dzieci mogą pozostać w Wielkiej Brytanii przez kolejne 5 lat od daty uzyskania statusu wstępnego osiedlenia.

Możesz złożyć wniosek o zmianę tego tymczasowego statusu na stały status osiedleńca po osiągnięciu przez nich 5 lat ciągłego pobytu. Musisz to zrobić, zanim wygaśnie ich status wstępnego osiedleńca - będzie to 5 lat od daty uzyskania statusu wstępnego osiedleńca.

Jeśli do 30 czerwca 2021 r. Osiągną 5-letni ciągły pobyt, możesz przed złożeniem wniosku zaczekać, aż osiągną 5-letni ciągły pobyt. Jeśli ich wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, otrzymają status osiedleńca bez wcześniejszego uzyskania statusu wstępnego osiedleńca.

Nasze komentarze

Witam, czy ktoś wie ile czasu trzeba czekać na potwierdzenie statusu dla dziecka?