Universal Credit a Status Osoby Osiedlonej w UK

Universal Credit a Status Osoby Osiedlonej w UK

Jeżeli chcesz starać się o Universal Credit, musisz już posiadać Status Osoby Osiedlonej w UK, w innym przypadku Twoje podanie zostanie odrzucone.  Potwierdzenie statusu uzyskujesz na stronie rządowej uk - GOV.UK - > View and prove your immigration status 

Otrzymasz wtedy kod weryfikacyjny, który jest ważny przez 30 dni. Ten kod wysyłasz urzędnikowi ze strony GOV.UK w sekcji Sign to Universal Credit.  Zakładamy, że wcześniej oczywiście utworzyłeś już sobie konto w Apply to Universal Credit.