Łączenie rodzin

Łączenie rodzin

Łączenie rodzin w Wielkiej Brytani 

Dowiedz się, czy możesz po Brexicie przyjechać na stałe do Wielkiej Brytanii, podjąć pracę i oficjalnie zamieszkać. Zobacz jakie musisz spełniać warunki aby to uczynić. 

Łączenie rodzin po 1 Stycznia 2021 roku w UK

Po brexicie dołączyć do nas może tylko nabliższa rodzina. Członkowie rodzin muszą czekać w Polsce na decyzję w sprawie statusu.


WAŻNE: Not in the UK as Visitor-podczas aplikowania o status osoby osiedlonej na zasadzie łączenia rodzin NIE możesz przebywac w tym czasie na terenie UK. Nie możesz być tak zwanym wizytorem. Musisz przebywać w Polsce.


 

Łączenie rodzin w Wielkiej Brytanii

Źródło: https://www.london.gov.uk

Kto może dołączyć?

 • małżonek/ka, długotrwały partner/ka
 • dzieci, wnukowie, prawnukowie
 • rodzice, dziadkowie, pradziadkowie

Trzeba udowodnić, że nasza relacja partnerska lub związek małżeński istniał jeszcze przed 31 Grudnia 2020 roku. Związek stały uznawany jest jeżeli istnieje co najmniej 2 lata (to w przypadku związków partnerskich).

Obecnie Home Office pracuje nad dalszymi rozwiązaniami dotyczącymi łączenia rodzin, tak że wiele może się jeszcze zmienić.

Aby aplikować o status osoby osiedlonej musisz skorzystać z aplikacji EU Exit: ID Document Check-to w przypadku osób posiadających dokument biometryczny.  W przypadku jego braku, musisz skorzystać z EUSS permit, ważny 4 miesiące, a potem będąc już w Wielkiej Brytanii, aplikować o tymczasowy status osoby osiedlonej. O wiele prościej jest wystąpić o paszport-obecnie wszystkie paszporty są biometryczne, a potem aplikować za pomocą EU Exit o status.  Wystarczy wypełnić odpowiednie pola i odpowiedzieć na kilka pytań podobnie jak to robią osoby mieszkające w UK.

Jeżeli składasz wniosek warto mieć przygotowane odpowiednie dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub zależność np. akt urodzenia, akt małżeński-potwierdzenie pokrewieństwa, rachunki, potwierdzenia transferów pieniężnych-zależność finansowa, opieka-zależność zdrowotna

 


 

Zasady na jakich możesz łączyć członków rodziny w Wielkiej Brytanii

Masz prawo przyłączyć członka rodziny. Musisz posiadać już status osoby osiedlonej (Settled Status) lub tymczasowy status (Pre-Settled Status).
Członkowie rodziny, którzy już przebywają w Wielkiej Brytanii, mają prawo do dalszego życia w UK. Musisz złożyć wniosek o status dla takiej osoby.
To samo tyczy się osób, które dołączasz dopiero teraz. Nowe osoby po przybyciu do Wielkiej Brytanii muszą ubiegać się o status osoby osiedlonej
w ramach unijnego programu osiedlenia EUSS.

Kto może ubiegać się o status osoby osiedlonej?

Członkowie rodziny, którzy mogą wskazać jakiekolwiek powiązania z Tobą. Jeżeli posiadałeś partnera w przeszłości i chcesz by dołączył do Ciebie to również możesz starać się o aplikowanie, oczywiście jeśli masz odpowiednie potwierdzenia-osoba ta spełnia dane kryteria w ramach programu osiedleńczego w UK. Jeśli nie masz pewności, możesz skorzystać wtedy z doradcy rządowego.

Kategorie członków rodziny
Mamy 3 główne kategorie członków rodziny, którzy mogą ubiegać się o status osoby osiedlonej.

 • Bliscy członkowie rodziny
 • W oparciu o prawo zachowania pobytu
 • W oparciu o prawa pochodzenia

W przypadku posiadania obywatelstwa brytyjskiego jest to najprostsza kategoria. Należą do nich:

 • Małżonek lub partner cywilny, który był w tym związku jeszcze przed 31 Grudnia 2020 roku.
 • Niezamężny partner tak zwany "trwały partner", który posiada dokument wydany przez właściwy organ potwierdzający
 • istnienie takiego związku, w świetle prawa UE.
 • Dziecko, wnuk, prawnuk obywatela UE, jego małżonka lub partnera cywilnego w wieku poniżej 21 lat.
 • Dziecko, wnuk, prawnuk obywatela UE poniżej 21 roku życia i będące na Twoim utrzymaniu.
 • Twoi rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, lub Twojego małżonka lub partnera cywilnego, pozostający na Twoim utrzymaniu.
 • Inni Twoi krewni lub Twojego małżonka lub partnera cywilnego, który posiada dokument wydany przez brytyjskie Ministerstwo  Spraw Wewnętrznych.

Ta grupa członków rodziny jest wyjątkowa, ponieważ nie muszą przebywać obecnie w Wielkiej Brytanii.
Mogą wybrać dołączenie do Ciebie w Wielkiej Brytanii w dowolnym momencie w przyszłości.

Inna kategoria członków rodziny:

Należą do niej osoby, które mogą ubiegać się stały pobyt w Wielkiej Brytanii na podstawie relacji z osobą, która mieszkała
w UK, ale wyjechała, która mieszkała w UK ale zmarła lub byłeś w związku małżeńskim lub cywilnym, który się skończył,
lub związek zakończył się z powodu przemocy domowej.
Jeżeli jesteś dzieckiem osoby, która była obywatelem UE, stale mieszkała w UK ale zmarła, lub opuściła Wielką Brytanię to
również masz prawo ubiegania się o pobyt stały w UK.

Rozwód z małżonkiem lub partnerem z poza UE.

Jeżeli Twoje małżeństwo lub związek partnerski zakończył się rozwodem lub unieważnieniem z osobą z poza
 Unii Europejskiej to możesz nadal ubiegać się o prawa osiedleńcze.

Musisz spełniać przynajmniej jeden z następujących warunków:

Małżeństwo lub związek partnerski trwał co najmniej 3 lata przed wszczęciem postępowania rozwodowego, a
oboje mieszkaliście w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 1 rok w tym czasie;

 • Członek rodziny spoza Europy sprawuje opiekę nad dzieckiem obywatela europejskiego;
 • Członek rodziny spoza Europy otrzymał w Wielkiej Brytanii prawo dostępu do dziecka obywatela Unii Europejskie (dziecko musi mieć mniej niż 18 lat);
 • Członek rodziny spoza Europy znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji (na przykład dana osoba była ofiarą przemocy domowej lub nadużycia podczas trwania małżeństwa lub związku partnerskiego).

 
  W każdej z powyższych sytuacji taka osoba jest członkiem rodziny byłego małżonka lub byłego partnera cywilnego.

Jeżeli jesteś głównym opiekunem dziecka (masz już status osoby osiedlonej), które jest obywatelem Unii Europejskiej-masz
prawo do składania wniosku.

Jeżeli dziecko jest z poza Unii Europejskiej a ty jesteś nadal głównym opiekunem-masz prawo składania wniosek-jeśli spełniasz
następujące warunki:

 • Dziecko nadal uczy się w Wielkiej Brytanii
 • Jeden z rodziców pracował w UK podczas gdy dziecko przebywało w Wielkiej Brytanii.
 • Jeden z rodziców był obywatelem Unii Europejskiej i nadal mieszkał w UK podczas gdy dziecko uczyło się w Wielkiej Brytanii.

Jeżeli opuściłeś Wielką Brytanię, przestałeś być rodzicem po rozwodzie i z tego tytułu utraciłeś obywatelstwo Unii Europejskiej
to dziecko będzie musiało zrezygnować z nauki w Wielkiej Brytanii. Tak samo dzieje się,
jeśli jako rodzic nie otrzymasz pozwolenia na pobyt w UK.

Aby być głównym opiekunem, osoba musi być odpowiedzialna za codzienną opiekę nad dzieckiem, w tym podejmowanie
 decyzji dotyczących jego edukacji, zdrowia i finansów. Możesz dzielić się tymi obowiązkami z innymi, ale musisz też
być odpowiedzialny. Musisz być także członkiem rodziny lub prawnym opiekunem dziecka.

Wsparcie dla osób potrzebujących dodatkowej porady - Citizens Advice


 

Osoby poniżej 21 roku życia dostają ten sam status co osobą z którą się łączą-tak zwany sponsor. Osoby starsze, dostają tymczasowy status-pre-settled status. Po otrzymaniu statusu możesz podjąć pracę w UK oraz masz prawo do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej NHS.

Relacja musi być udowodniona, co najmniej 12 miesięcy. Bywają pewne wyjątki, np. przypadku przemocy rodzinnej trzeba się skontaktować z odpowiednimi instytucjami, które nas poprowadzą zgodnie z angielskim prawem.

Po zakończeniu wypełniania podania dostaniesz mailem link do strony, na której otrzymasz cyfrowy profil twojego statusu, ale to nie będzie potwierdzeniem. Aby potwierdzić status, musisz na tej stronie wygenerować odpowiedni klucz, który podajesz do weryfikacji np. pracodawcy lub w urzędzie. Klucz ma swoją żywotność do 30 dni od daty wygenerowania.

Pierwszy etap generowania kodu statusu osoby osiedlonej dla pracodawcy lub urzędu

Zaloguj się do systemu-View and prove your emmigration status

Podajesz nr paszportu, lub inne dane w zależności jaki dokument użyłeś podczas rejestracji. Po chwili dostaniesz zapytanie czy wiarygodność logowania potwierdzić sms-em czy e-mailem. Otrzymasz kod weryfikacyjny i postępujesz dalej zgodnie ze wskazówkami. 

 

Pierwszy etap generowania kodu statusu osoby osiedlonej dla pracodawcy lub urzędu

Drugi etap generowania kodu statusu osoby osiedlonej dla pracodawcy lub urzędu

 

Drugi etap weryfikacji i pozyskiwania kodu statusu osoby osiedlonej