Jak aplikować o status osoby osiedlonej UK?

Jak aplikować o status osoby osiedlonej UK?

Składanie wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej

System został uruchomiony. Osoby uprawnione mogą już składać wnioski.
Można również podjąć decyzję o późniejszym złożeniu wniosku, w zależności od okoliczności.
Ostatecznym terminem składania wniosków będzie 30 czerwca 2021 r. lub 31 grudnia 2020 r., jeżeli Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej bez umowy.
Wnioski można składać za pomocą różnych urządzeń, na przykład laptopa, telefonu z systemem operacyjnym Android lub iPhone’a.


Jak aplikować o status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii?

Aplikujesz na stronie rządowej gov.uk pod wyżej podanym linkiem - złóż wniosek online. 

 

Metoda online 

Aplikacja o status osoby osiedlonej w UK - identyfikacja telefoniczna 

 1. Zainstalować aplikację na telefon 
 2. Zrobić zdjęcie dokumentu tożsamości ( paszportu lub dowodu ) - zdjęcie dokumentu robisz tam gdzie są twoje dane (imie, nazwisko, data urodzenia, zdjęcie twarzy ) - robisz je w poziomej pozycji telefonu.  Po uruchomieniu aplikacji pojawi się wskazówka jak to dokładnie zrobić.  Po chwili system da znać, czy zdjęcie zostało poprawnie wykonane. 
 3. Wpisz numer telefonu i mail - dane kontaktowe na które otrzymasz pin weryfikacyjny
 4. Po weryfikacji maila i otrzymaniu PIN-u smsem od GOV.UK wprowadź go w telefonie, tam gdzie pojawiły się wcześniej odpowiednie pola. (kod zawiera 6 cyfr)
 5. Zeskanuj dokument, nie dłużej jak 5 sekund, po tym czasie ponów próbę jeżeli skanowanie nie powiedzie się. Skanujesz tył paszportu a nie z przodu. 
 6. Zeskanuj twarz i zrób zdjęcie postępując zgodnie ze wskazówkami w aplikacji (jeżeli masz mniej niż 10 lat to nie musisz skanować twarzy)
 7. Odpowiedz na kilka pyta dodatkowych, takich jak czy byłeś karany, czy masz podwójne obywatelstwo itp.
 8. Musisz podać swój NIN (National Insurance Number) - jeżeli go nie masz dowiedz się jak to zrobić. 
 9. Zatwierdź dane

 

Wymagania sprzętowe telefonu:


 • Android 6.0 lub wyższa wersja oprogramowania
 • Co najmniej 135 MB wolnej pamięci do zainstalowania aplikacji
 • Musisz mieć dostęp do Internetu 3G, 4G lub WiFi
 • Jeżeli płacisz telefonem za różne rzeczy to znaczy , że masz już telefon z NFC (Near-Field Communication) - oprogramowanie umożliwiające czytanie dokumentów, skanowanie, komunikację z chipem

 • Musisz mieć iPhone7 lub wyższy
 • System iOS 13.2 lub wyższy
 • Co najmniej 120 MB wolnej pamięci aby zaistalować aplikację
 • mieć możliwość połączenia się z siecią 3G, 4G lub WiFi

 

Proces aplikowania jest prosty i intuicyjny.


 

Poczta

Metoda wysyłania pocztą dotyczy głównie osób, które nie posiadają ważnego dokumentu UE (paszportu) lub ID (dowodu osobistego), czyli żadnego dokumentu biometrycznego UE i Szwajcarii  lub nie posiadają świadectwa rezydentury stałej. 

Polacy nie muszą korzystać z tej metody. Wszyscy obywatele Polski są  członkami Unii Europejskiej.

Jeżeli z przyczyn niezależnych od Ciebie, nie możesz wykonać tej operacji sam, nie masz odpowiedniego telefonu, brak dostępu do Internetu, nie musisz z tego powodu wysyłać dokumnetów pocztą!

Możesz skorzystać z centrów pomocy w całej Anglii. Adres i kontakt znajdziesz pod linkiem - EU Settlement Scheme: ID document scanner locations

Niektóre centra pomocy mogą pobierać opłaty. Po umówieniu się na spotkanie dowiedz się jakie będą koszty z tym związane i co trzeba przynieść ze sobą. Każde centrum pomocy może mieć inny cennik. 

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wykorzysta przekazane dane osobowe do podjęcia decyzji o uwzględnieniu wniosku. Należy zapoznać się ze sposobem przetwarzania danych osobowych przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Kiedy konieczne będzie składanie wniosków w formie papierowej

Wniosków elektronicznych nie będą mogły składać osoby będące:

 • członkami rodziny osoby posiadającej obywatelstwo brytyjskie, z którą wspólnie zamieszkują poza Wielką Brytanią, na terenie Szwajcarii oraz krajów Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego
 • członkami rodziny osoby posiadającej obywatelstwo brytyjskie, która posiada również obywatelstwo Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii i mieszkała na terenie Wielkiej Brytanii przed uzyskaniem obywatelstwa brytyjskiego
 • głównym opiekunem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
 • dzieckiem obywatela Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, który mieszkał i pracował w Wielkiej Brytanii lub głównym opiekunem dziecka
 • Wnioski w formie papierowej muszą zostać również złożone w razie niemożności przedstawienia paszportu lub dowodu osobistego w celu potwierdzenia swojej tożsamości.

Pobierz wniosek w formie papierowej


 

Osoby posiadajace prawo stalego pobytu lub tzw. indefinite leave to enter or remain

 

Procedura skladania wniosków w ramach systemu osiedlenczego dla obywateli Unii Europejskiej jest inna dla osób posiadajacych karte stałego pobytu lub tzw. indefinite leave to enter or remain.


Osoby posiadajace ważną kartę stałego pobytu w Wielkiej Brytanii
Osoby posiadajace wazna kartę stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, będą mieć jeden z podanych niżej dokumentów:

 • zaświadczenie w niebieskiej karcie pobytu (różowej dla osób narodowości szwajcarskiej)
 • zaświadczenie w paszporcie
 • biometryczną kartę pobytu potwierdzajacą prawo stałego pobytu (wyłącznie w przypadku osób niebedących obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii)

 

Dokument nie jest kartą stałego pobytu, jeśli widnieje na nim napis „registration certificate” (świadectwo rejestracji)
Na karcie stałego pobytu osób pochodzących z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii widnieje napis „Document Certifying Permanent Residence” (Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu).


Na biometrycznej karcie pobytu osób niebedacych obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii widnieje napis „Permanent Residence Status” (Status stałego pobytu).
W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

Wymagane czynności


Aby pozostać w Wielkiej Brytanii po 30 czerwca 2021 r., konieczne będzie:

 • złożenie wniosku w ramach systemu osiedlenczego dla obywateli Unii Europejskiej – bez potrzeby udowadniania ciągłego zamieszkania przez okres 5 lat lub
 • złożenie wniosku o obywatelstwo przed 30 czerwca 2021 r. (lub 31 grudnia 2020 r., jeżeli Wielka Brytania wystąpi z Unii Europejskiej bez umowy)

 

Indefinite leave to enter or remain in the UK
Posiadające go osoby mają zwykle pieczęć w paszporcie lub pismo z brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych. Możliwe jest również posiadanie „winietki” (naklejki) lub biometrycznego pozwolenia na pobyt.
Osoby posiadające tzw. indefinite leave to enter or remain in the UK mogą pozostać w Wielkiej Brytanii bez konieczności składania wniosku w ramach systemu osiedlenczego dla obywateli Unii Europejskiej. Jeśli jednak zdecydują siś na złożenie wniosku (i spelniają wszystkie pozostałe wymogi), otrzymają „indefinite leave to remain w ramach systemu osiedlenczego dla obywateli Unii Europejskiej” – zwanego również statusem osoby osiedlonej.


Oznacza to, że mogą spędzić nieprzerwanie do 5 lat poza granicami Wielkiej Brytanii nie tracąc statusu osoby osiedlonej (zamiast 2 lat wynikających z posiadanego obecnie tzw. indefinite leave to enter or remain).
Kwestia dozwolonej dlugości zamieszkania poza granicami Wielkiej Brytanii wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament.
Nie będzie potrzeby przedstawienia dowodu potwierdzającego ciągły pobyt przez okres 5 lat.
Obywatele Unii Europejskiej, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii przed jej przystapieniem do UE 1 stycznia 1973 r.
Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii zamieszkali w Wielkiej Brytanii przed rokiem 1973 mogli otrzymać IRL automatycznie. W innych przypadkach, aby pozostać w Wielkiej Brytanii po czerwcu 2021 r., konieczne będzie złożenie wniosku w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE.


Osoby nie posiadające dokumentu potwierdząjacego ich status ILR, mogą:

 • złożyć wniosek w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej, aby uzyskać status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej lub
 • złożyć wniosek w systemie Windrush, aby uzyskać potwierdzenie swojego statusu ILR

 

Osoby pochodzące z Malty oraz Cypru również mogą składać wnioski o obywatelstwo brytyjskie w systemie Windrush.
Składanie wniosków w obydwu systemach jest bezpłatne.

 

Skladanie wniosku dla swojego dziecka

 

Można składać wniosek o status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej dla swojego dziecka, jeżeli nie ukonczylo 21. roku życia oraz:

 

 • jest obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii lub
 • nie jest obywatelem Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, ale jest nim osoba skladająca wniosek lub jej współmałżonek/współmałżonka badź partner/partnerka


W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje czlonkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.


Dziecko może złożyć wniosek samodzielnie.


W razie złożenia wniosku w ramach systemu osiedlenczego dla obywateli Unii Europejskiej
Można będzie „połączyć” wniosek dziecka ze swoim wnioskiem, wykorzystując numer uzyskany podczas skladania swojego wniosku.
Można to uczynić w dowolnym czasie po złożeniu swojego wniosku – nie trzeba czekać na decyzje.
We wniosku mozna podać własny adres email, jeżeli dziecko nie posiada swojego.
Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dziecko uzyska taki sam status jak rodzic.
W ten sam sposób należy postąpić z każdym wnioskiem składanym dla każdego dziecka.


Wymagane dowody


Podczas składania wniosku konieczne bedzie przedstawienie dowodu potwierdząjacego pokrewienstwo z dzieckiem.
Nie będzie potrzeby przedstawiania dowodu zamieszkania dziecka na terenie Wielkiej Brytanii. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnetrznych może jednak wystąpić o dowód potwierdzający zamieszkanie przed wydaniem decyzji w kwestii złożonego wniosku
W razie niezłożenia wniosku w ramach systemu osiedlenczego dla obywateli Unii Europejskiej
W przypadku osób uprawnionych do złożenia wniosków w ramach systemu, zasadne może okazać się złożenie własnego wniosku przed wnioskiem dziecka.


W innym razie, aby ubiegać się o status osoby osiedlonej, konieczne będzie przedstawienie dowodu na nieprzerwane pięcioletnie zamieszkanie dziecka na terenie Wielkiej Brytanii albo dziecko będzie musiało złożyć wniosek samodzielnie.
Jeżeli dziecko nie mieszkało nieprzerwanie przez okres 5 lat na terenie Wielkiej Brytanii, może ubiegać się o status tymczasowy.
Jeżeli rodzic nie kwalifikuje się do złożenia wniosku, ponieważ nie zamieszkuje w Wielkiej Brytanii, ale dziecko jest do tego uprawnione, ponieważ w niej mieszka, wniosek można w dalszym ciągu złożyć w jego imieniu. Podczas składania wniosku konieczne będzie przedstawienie dowodu potwierdzającego zamieszkanie w Wielkiej Brytanii.


Osoby bedące obywatelami Irlandii


Obywatele Irlandii nie muszą składać wniosków o status osoby osiedlonej ani tymczasowy status osoby osiedlonej.
Dzieci obywateli Irlandii nie posiadające obywatelstwa brytyjskiego będą natomiast uprawnione do:

 

 • takiego samego statusu jaki mogą uzyskać ich rodzice, w zależności od długości zamieszkania na terenie Wielkiej Brytanii lub
 • statusu osoby osiedlonej lub tymczasowego statusu osoby osiedlonej w oparciu o własne miejsce zamieszkania.

 

Osoby, które kończą lub rozpoczynają prace w innym kraju Unii Europejskiej


W określonych sytuacjach, osoby składające wniosek oraz ich rodziny moga otrzymać status osoby osiedlonej po okresie zamieszkania krótszym niż 5 lat.


Osoby, które muszą zrezygnować z pracy


Osoby będące obywatelami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii mogą uzyskać status osoby osiedlonej, jesli muszą zrezygnować z pracy lub samozatrudnienia z powodu wypadku lub choroby. Ten stan nazywany jest również stałą niezdolnością do pracy (ang. permanent incapacity).


W skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego wchodzą kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia.
Osoby te bądą mogły uzyskać status osoby osiedlonej, jeżeli:

 

 • tuż przed zdarzeniem mieszkały nieprzerwanie w Wielkiej Brytanii przez okres 2 lat
 • stała niezdolnosć do pracy została spowodowana wypadkiem w pracy lub chorobą zawodową, która upoważnia do uzyskania świadczeń emerytalnych przyznawanych przez instytucję brytyjską.


Status osoby osiedlonej mogą również uzyskać osoby pozostające w związku malżenskim lub partnerskim z obywatelem Wielkiej Brytanii.
Osobom bedącym członkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w czasie, kiedy przestały one pracować, również może przysługiwać status osoby osiedlonej.


Osoby, które osiagnely ustawowy wiek emerytalny


Status osoby osiedlonej moga uzyskac obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, którzy przestali pracowac po osiagnieciu ustawowego wieku emerytalnego oraz:

 

 • byly nieprzerwanie zatrudnione lub samozatrudnione przez okres jednego roku przed przejsciem na emeryture, mieszkajac nieprzerwanie na terenie Wielkiej Brytanii przez okres 3 lat lub
 • ich wspólmalzonkowie lub partnerzy zyciowi posiadaja obywatelstwo brytyjskie


Osoby, które przeszly na wczesniejsza emeryture


Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii moga uzyskac status osoby osiedlonej, jezeli przeszly na wczesniejsza emeryture oraz:

 

 • pracowali nieprzerwanie (ale nie w formie samozatrudnienia) przez okres jednego roku przed emerytura, mieszkajac nieprzerwanie w Wielkiej Brytanii przez okres 3 lat lub
 • ich wspólmalzonkowie lub partnerzy zyciowi posiadaja obywatelstwo brytyjskie


Osoby, które podjely zatrudnienie lub samozatrudnienie w innym kraju Unii Europejskiej


Obywatele Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii moga uzyskac status osoby osiedlonej, jesli podjely zatrudnienie lub samozatrudnienie w innym kraju Unii Europejskiej oraz:

 

 • wczesniej mieszkaly i byly zatrudnione lub samozatrudnione w Wielkiej Brytanii nieprzerwanie przez okres 3 lat oraz
 • zwykle wracaly do domu w Wielkiej Brytanii raz w tygodniu


Osobom bedacym czlonkami rodzin obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii w czasie podjecia przez nich zatrudnienia lub samozatrudnienia w innym kraju UE równiez moze przyslugiwac status osoby osiedlonej.


Po zlozeniu wniosku


Jezeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przyznany zostanie status osoby osiedlonej lub tymczasowy status osoby osiedlonej.Nalezy zapoznac sie z posiadanymi prawami.


Sprawdzanie i wykazywanie swojego statusu


Swój status mozna sprawdzic w Internecie po otrzymaniu decyzji w sprawie zlozonego wniosku.
Dokument w wersji papierowej nie zostanie wydany, jezeli zainteresowana osoba:

 

 • nie pochodzi spoza Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii
 • posiada juz biometryczna karte pobytu


Do 31 grudnia 2020 r. mozna bedzie udowodnic posiadanie prawa pobytu w Wielkiej Brytanii na podstawie paszportu, dowodu osobistego (w przypadku obywateli Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii) lub biometrycznej karty pobytu.


Uaktualnianie swoich danych osobowych


Dane osobowe powinny byc regularnie uaktualniane, na przyklad w razie otrzymania nowego paszportu.


Skladanie wniosku o nadanie obywatelstwa


Mozna bedzie skladac wnioski o nadanie obywatelstwa zazwyczaj w ciagu 12 miesiecy od otrzymania statusu osoby osiedlonej.
W razie uiszczenia oplaty za wniosek


Osoby, które dokonaly oplaty skladajac wniosek w ramach systemu osiedlenczego dla obywateli Unii Europejskiej, otrzymaja jej zwrot.
Stwierdzenie bledu we wniosku przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnetrznych
Przed podjeciem decyzji w sprawie zlozonego wniosku, Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnetrznych skontaktuje sie z wnioskujacym umozliwiajac mu korekte bledu.

Poinformuje równiez o koniecznosci dostarczenie dodatkowych dowodów.


W razie negatywnego rozpatrzenia wniosku


Mozna bedzie wystapic o rewizje administracyjna wydanej decyzji.
Obecnie nie przysluguje odwolanie sie od decyzji.
Wniosek mozna bedzie zlozyc ponownie w dowolnym czasie do 30 czerwca 2021 r. lub 31 grudnia 2020 r., jezeli Wielka Brytania wystapi z Unii Europejskiej bez umowy)


W przypadku wczesniej zlozonego wniosku dotyczacego statusu imigracyjnego


W wiekszosci przypadków wczesniej zlozone wnioski dotyczace statusu imigracyjnego nie beda rozpatrywane po zlozeniu wniosku w ramach systemu osiedlenczego dla obywateli Unii Europejskiej. Oplaty za wczesniejsze wnioski zostana zwrócone.
Nalezy skontaktowac sie z Wydzialem ds. imigracji i wiz brytyjskich w celu sprawdzenia, jak wplynie to na wczesniej zlozony wniosek imigracyjny. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie rządowej.

 

Opłaty

Składanie wniosków w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE jest wolne od opłat.
Osoby, które dokonały opłaty składając wniosek w ramach systemu osiedleńczego dla obywateli UE, otrzymają jej zwrot.

Uzyskiwanie pomocy

Pomoc przy składaniu wniosku można uzyskać telefonicznie oraz elektronicznie. Numery telefonów są różne, w zależności od tego, czy należą do samorządu lokalnego, czy innej organizacji pomagającej w składaniu wniosków.

Osoby przebywające na terenie Wielkiej Brytanii

Tel.: 0300 123 7379
Od pon. do pt. (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 20:00
Sobota i niedziela, w godz. od 9:30 do 16:30
Koszt opłat telefonicznych

Osoby pozostające poza granicami Wielkiej Brytanii

Tel.: +44 (0)203 080 0010
Od pon. do pt. (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 20:00
Sobota i niedziela, w godz. od 9:30 do 16:30

Członkowie organizacji pomagającej w składaniu wniosków

Tel.: 0300 790 0566
Od pon. do pt. (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. od 8:00 do 20:00
Sobota i niedziela, w godz. od 9:30 do 16:30
Wykorzystanie formularza kontaktowego systemu osiedleńczego dla obywateli Unii Europejskiej w celu elektronicznego uzyskania pomocy.
Pomoc można uzyskać przez telefon, jeżeli będzie konieczna przy wypełnianiu elektronicznego wniosku.